WNĘTRZE SZEŚCIANU

 

 

Strzępki kwadratowych pikseli moich myśli atomów.

Działania z percepcją wzroku za pomocą odbicia, śladu, przesunięcia, ruchu są próbą uzyskania na płaszczyźnie dwuwymiarowej ukrytych wymiarów. Jak dostrzec coś więcej? Czy jesteśmy w stanie za pomocą obrazów dowiedzieć się więcej o samych sobie poprzez świadomość procesów w nas zachodzących? Widzenie, postrzeganie, rozumienie to ciągły dialog polegający na współpracy sposobów postrzegania naszych oczu z naszą pamięcią i wrażliwością. Podobnie te fotografie składające się z nawarstwiających się wydrukowanych zdjęć refotografowanych na nowo, zapętlają się w odbiciach i zatracają różnicę pomiędzy pozytywem a negatywem.

BIO

                     świat 

B   I   O

świat                          

DAMIAN WIŚNIEWSKI

DAMIAN WIŚNIEWSKI

DAMIAN WU