DAMIAN WU 

B   I   O

BIO

OBRAZY TOŻSAMOŚCI

 

Fotografia jest dobrze znanym narzędziem zachowującym i przechowującym wspomnienia. W czasie mojej praktyki artystycznej zgromadziłem blisko 10 tysięcy zdjęć, dokumentując swoje życie w formie cyfrowej. Eksperymentując, szukając obrazów pamięci, staram się zrozumieć, co tak naprawdę sprawia, że fotografie mają silny wpływ na percepcję nas samych.

Tożsamość jest formowana przez różnorodne czynniki, takie jak doświadczenia, relacje społeczne czy wpływy kulturowe. Jest ona nieodzownym aspektem naszego istnienia. Jest ciągłym procesem, który ewoluuje wraz z nieustannie zmieniającym się życiem, kształtując sposób postrzegania świata, innych ludzi i nas samych. Ponadto tożsamość łączy się z naszym indywidualnym sposobem konstruowania i rekonstruowania wspomnień, które nie zawsze odzwierciedlają obiektywną rzeczywistość.

Każdy obraz wirtualny podlega podobnemu procesowi swoistego kodowania i dekodowania. W mojej pracy fotograficznej, kodowanie jest twórczą aktywnością wyboru układu warstw, obrazów graficznych, po sobie następujących, które w rezultacie tworzą obraz kompozytowy. Dekodowanie natomiast jest procesem rozpoznawania elementów składowych obrazu, interpretowania ich znaczeń, odczytywania przekazu, a także rekonstruowania wspomnień. Proces ten również nie zawsze odzwierciedla rzeczywistość, ponieważ różne grupy społeczne i kulturowe mogę mieć różne wzorce interpretacyjne. 

Oba więc, obraz i tożsamość są dynamicznymi konstruktami. Są formą nieustannego przepływu będącego wynikiem nawarstwienia wspomnień, które tworzą narrację, rozwijają się i ewoluują w czasie, wykraczając poza pierwotny zapis na fotografii. Ten projekt pozwala spojrzeć na wspomnienia z nowej perspektywy, wzbogacając wiedzę o świecie który współdzielimy.

 

Rok 2020, czas trwania 60 minut.